Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009There are circles of forever,
made of fire made of stone
There are circles of a lifetime,
made of silver made of gold.

Δεν υπάρχουν σχόλια: